Slovenské centrum P.E.N.

Get Adobe Flash player

25. výročie SC PEN - tv dokument

 

Juraj KUNIAK

juraj kuniak *2. 7. 1955 Košice
členstvo: SC PEN, KNS
kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Juraj Kuniak je človek mnohých rozmerov: básnik, spisovateľ, vydavateľ, podnikateľ. V 70. rokoch (1973-1978) študoval elektroinžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe,

ktorá mu pomáhala otvárať dvere do poézie a umenia vôbec. Vzdelanie si doplnil na SVŠT v Bratislave štúdiom počítačov (1985-1987) a na Nottingham Trent University štúdiom MBA (Master of Business Administration, 2005-2007). Pracoval vo vývoji Závodov výpočtovej techniky (1978-1992), aktívne sa venoval horolezectvu (dosiahol 1. výkonnostný stupeň), po návrate z dramatickej medicínsko-horolezeckej expedície v Pamíre založil vydavateľstvo Skalná ruža (1990). V súčasnosti riadi malú telekomunikačnú firmu TELCO a je spoločníkom firmy Sempervivum. Od roku 2004 rediguje a vydáva slovensko-anglické Penové novinky / Slovak PEN News. Debutoval zbierkou básní Premietanie na viečka (1983), ktorá získala cenu Ivana Kraska. Jeho druhá básnická zbierka Kúsok svetového priestoru (1994) s doslovom Milana Rúfusa bola ocenená v čitateľskej ankete Knižnej revue Kniha roka 1995. Ďalej vydal historickú esej Pán Černovský (1991), lyrickú prózu Súkromný skanzen – Etudy o etniku (1993, spoluautor fotograf Juraj Čech), básnickú skladbu Blúdivý nerv (1995), básnické epištoly Cor cordi (2001), autobiograficky ladenú zbierku lyrických poviedok Nadmorská výška 23 rokov (2002), postmoderný triptych básnických próz Púť k sebe (2003), knihu Čiara horizontu (rovnomenná báseň v 27 jazykoch, 2008), zbierku básní Zápisník lyrického spravodajcu / Notebook of a Lyrical Correspondent  (2008) a monografiu maliara Jána Kudličku Mystérium krajiny / Mystery of Landscape (2008, spoluautor Ján Kudlička), ktorá bola ocenená prémiou Literárneho fondu. Pre deti vydal leporelo Pozrime sa cez básničku (1989). Výber z poézie mu vyšiel pod erbovým názvom Skalná ruža (2004). O jeho živote, tvorbe a ceste okolo sveta natočil režisér Martin Šulík dokumentárny film Obrázky zo súkromia (Slovenská televízia, 1996). Literárny vedec Milan Jurčo napísal o ňom monografiu Obnažovanie koreňov, Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka (2007). V českom jazyku mu vyšli knihy: Podívej se na básničku (1989), Nadmořská výška 23 let (2004), Nervus vagus (2010). V anglickom jazyku mu vyšli knihy: Mister Cernovsky (2004), Man in the wind (2005), A Bit of the World’s Space (2006), Cor cordi (2007), Notebook of a Lyrical Correspondent (2008). Je členom PEN klubu a Klubu nezávislých spisovateľov. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia vo svete, vrátane čestných doktorátov v USA a Číne. Žije v horskej obci Kordíky v Kremnických vrchoch.

 

Juraj Kuniak, a poet, poetic prose writer and essay-writer, studied electrical engineering in Prague (Czech Republic), computers in Bratislava (Slovakia) and received MBA degree at the Nottingham Trent University (UK). Worked as a development engineer, a publisher and a businessman. He survived the drama of the medico-mountaineering expedition to Pamir in 1990. On his return he founded the ROCK ROSE publishing house. He has published a collection of poems Premietanie na viečka (Projecting Onto Eyelids, 1983), a concertina book for childern Pozrime sa cez básničku (Let’s Look Through a Poem, 1989), a historical essay Pán Černovský (Mister Cernovsky, 1991, 2004 in English), language experiments in prose Súkromný skanzen – Etudy o etniku (A Private Open-air Museum – Études on ethnic, 1993), a collection of poems Kúsok svetového priestoru (A Bit of the World’s Space, 1994, 2006 in English), a poem Blúdivý nerv (Wandering Nerve, 1995), poetic letters under the Latin name Cor cordi (Heart to heart, 2001, 2007 in English), an expressive lyrical novel of emotional and intellectual development Nadmorská výška 23 rokov (Height Above Sea Level 23 years, 2002) and a book Púť k sebe (Pilgrimage to the Self, 2003), in which elements of travel writing, essay, poetry and documentary prose form an original harmony full of inner tension. The poetic prose Man in the wind (2005) published in English represents a poetry experiment inspired by Writers Walk in Sydney. The book The line of the horizon (2008) brings one poem in 27 languages. The book Mystérium krajiny / Mystery of Landscape (2008) presents a dialogue of two authors, the poet Juraj Kuniak and the Slovak painter Jan Kudlicka. This representative book was chosen as The Most Beautiful Book of Slovakia and received The Prize of Slovak Literary Fund. The newest poems collection is called Zápisník lyrického spravodajcu / Notebook of a Lyrical Correspondent (2008, also in English). A selection of his poetry appeared under his heraldic name Skalná ruža (Rock Rose, 2004). His travels round the world, his life and his work were the subject of a documentary film Obrázky zo súkromia (Pictures from Privacy) which was directed by Martin Sulik at the request of Slovak Television (1996). His work is a subject of Milan Jurco’s book Obnažovanie koreňov (Uncovering the Roots, 2007). He is a member of several literary associations, among others the World Academy of Arts and Culture and Slovak PEN Centre. He received more awards, including the prestigious Ivan Krasko Prize for the year’s best debut (Projecting Onto Eyelids) and few Honorary Degrees of Doctor of Literature. He was appointed as The best poet of the year 2006 by the magazine The World Poets Quarterly, published in the USA and China. He lives in the village Kordiky in the mountains region in the middle of Slovakia. 

 

November 2011 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť