Rozdielové hry: Dokážete za 30 sekúnd rozpoznať tri rozdiely medzi týmito dvoma obrázkami?

© Orchidhouse

V dnešnom teste sa predstaví najrýchlejšia myš v Mexiku, „Speedy Gonzales“. Mimochodom, vedeli ste, že napriek úplne odlišnému fyzickému vzhľadu od človeka máme s myšou veľa spoločných vlastností? Práve preto si ich laboratóriá vyberajú najmä na fyziologické experimenty. V dnešnom teste sa budete musieť sústrediť na hľadanie rozdielov medzi týmito dvoma myšami. Táto hra je … Read more